"ZZ Čempionāts"

Jau desmito gadu “Tele2” organizē pasākumu “ZZ Čempionāts”, kas ir lielākais šāda mēroga pasākums skolēniem Baltijā. Projektā tiek iesaitīti vairāk kā 70 tūksotoši jauniešu. 2016.  gadā, kad projektam apritēja desmit gadi,  “SponsorKing” tika piesaistīts kā līdzproducents. 

Pienākumos ietilpa:

  • Projekta tehniskā virsuzraudzība,
  • Sadarbības partneru menedžments;
  • Sponsoru un mediju partneru piesaiste un apkalpošana;
  • Reklāmas kampaņas menedžments;
  • Noslēguma pasākuma līdzproducēšana.